21. feb. 2024

Rederier har et ansvar for samfundet

Billede til nyheden Rederier har et ansvar for samfundet

”Grundlæggende ser vi sådan på det, at det kan diskuteres, om nettolønsordninger er en god idé, men nu er DIS-ordningen her, og den betyder meget for at gøre Danmark til den søfartsnation, vi er i dag, med de afledte positive effekter, det giver”. Det siger Lederne Søfarts direktør Helle Andsbjerg til Søfart i en kommentar til Frigast-udvalgets forslag til regeringen om at sløjfe den såkaldte nettolønsordning for søfolk på DIS-skibe.

”Så nej, det vil nok være en dårlig idé at afskaffe DIS-ordningen. Når det er sagt, betyder det dog, at de danske rederier har et ansvar over for samfundet - for eksempel ved at arbejde for den grønne omstilling på transportområdet, at arbejde for at sikre rimelige løn- og arbejdsvilkår og et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på skibene og at medvirke til, at arbejdet med at skaffe nye, unge danske søfolk til de danske skibe opretholdes ved at bidrage til at sikre standarden på de danske søfartsuddannelser”, fortsætter Helle Andsbjerg.

Søfart skriver, at Lederne Søfart er blandt de mange aktører, som med interesse har fulgt forslaget om at sløjfe DIS-ordningen, og ikke mindst de mange reaktioner, der er kommet på forslaget og fortæller, at vi blandt andet har noteret os det lidt pudsige, at Cepos og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som jo ellers kommer fra hver sin side af det politiske spektrum, er enige om, at nettolønsordninger i princippet er en dårlig ide, og at det kan tale for at afskaffe ordningen.

Videre skriver Søfart, at vi mener, at forslaget om at fjerne DIS-ordningen bør ses i et større perspektiv, som handler om, hvordan landene internationalt indretter deres skattesystemer, så det ikke bliver et ”ræs mod bunden”, hvor det gælder om at tilbyde de mest attraktive vilkår for erhvervslivet, uanset hvordan det påvirker muligheden for at sikre fair og rimelige skatteindtægter. 

Men at vi erkender, at det vil være at hive forslaget op i et mere overordnet perspektiv, end der er grundlag for her og nu. 

Relaterede nyheder