Maritime ansættelsesforhold

Søfartens Ledere rådgiver om de særlige job- og ansættelsesvilkår, der gælder på det maritime arbejdsmarked, og vi vejleder i både de danske og internationale bestemmelser, der har betydning for dit arbejdsliv, herunder Sømandsloven og MLC (Maritime Labour Convention).

Langt de fleste af vores medlemmer er ansat på individuel kontrakt, og vi bistår både med rådgivning i forbindelse med kontrakt- og lønforhandling, og i forbindelse med evt. tvister undervejs i dit ansættelsesforhold. 

Nogle kontrakter kan være meget omfattende, mens andre henviser til gældende overenskomster. Derfor hjælper vi dig med at fortolke de overenskomster, der måtte gælde for dit ansættelsesforhold. 

Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. (Sømandsloven) § 3 stk. 3. fastslår, at den søfarende, inden en ansættelsesaftale underskrives, skal have mulighed for at gennemgå den og søge råd vedrørende dens vilkår. 

Det er derfor altid en god idé at gennemlæse ansættelseskontrakten grundigt og søge råd og vejledning hos Søfartens Ledere, inden du skriver under. Du får i den forbindelse også et tjek af, om det tilbudte hyreniveau er i orden. 

Bliv medlem af Søfartens Ledere