01. maj 2024

Vores nye vedtægter er vedtaget

Billede til nyheden Vores nye vedtægter er vedtaget
Foto: Colourbox

I forbindelse med vores skifte fra at være en del af Lederne til at samarbejde med Serviceforbundet foreslog bestyrelsen en række ændringer af vedtægterne. Dels nogle ændringer, der var en nødvendig følge af skiftet, dels andre ændringer, bestyrelsen fandt relevante – først og fremmest af sproglig karakter.

Ændringerne blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 11. april og blev herefter sendt til urafstemning. Den sluttede i går, og resultatet blev, at ændringerne også her blev vedtaget med et overvældende flertal.

De nye vedtægter vil blive lagt på vores hjemmeside.

Bestyrelsen takker alle, der har deltaget i afstemningen.

Relaterede nyheder