Vision og Mission

Søfartens Ledere Vision

Kompetence i verdensklasse
I et globaliseret og konkurrencepræget maritimt erhverv skal maritime ledere og specialister vinde på viden, praktisk kunnen, innovation og omstillingsevne. Derfor stræber Søfartens Ledere efter kompetencer i verdensklasse – både for vores medlemmer og som organisation.

Søfartens Ledere Mission

Vi giver maritime ledere og specialister den bedste hjælp og rådgivning
Hos os er det enkelte medlem i centrum. Vi tilbyder en bred og kompetent rådgivning og hjælp inden for det danske og internationale maritime jobmarked om alt fra karriere, løn, ansættelse og kontraktforhold til skattemæssige og juridiske problemstillinger.

Vi har specialister ansat indenfor job og karriere, arbejdsmarkedsforhold, skat og jura – alle med maritim viden inden for deres specialområder, så vi altid kan yde den bedste hjælp og rådgivning.

Vi arbejder for danske jobs og arbejdsvilkår
Fælles for alle medlemmer arbejder vi overordnet for at udvikle Danmarks fremtidige, maritime kompetencer gennem øget rekruttering, uddannelse og beskæftigelse af unge danskere. Det er vores mål at øge andelen af danske jobs i den maritime branche – og at vækst i Danmark skal måles i antal jobs. Vi arbejder mod social dumping og for udvikling af gode og fair løn- og ansættelsesvilkår.

Vi giver vores medlemmer politisk indflydelse
Fremtiden er vigtigere end i dag. Derfor er det en vigtig opgave for os – både nationalt og internationalt – at påvirke politik og lovgivning. Med viden og indsigt i medlemmernes hverdag er vi deres talerør i offentligheden. Vi er den troværdige stemme i det Blå Danmark Åbenhed og ærlighed er grundlæggende værdier for vores kommunikation. Vi skaber klarhed over og udfordrer sammenhængen i dansk skibsfartspolitik. Vi viser offentligheden, hvad vores medlemmer kan, og hvorledes de bidrager til udvikling, økonomisk vækst, miljø og sikkerhed inden for skibsfart.

Søfartens Ledere er synlige i det danske mediebillede og på sociale medier. Vi vil deltage i enhver relevant debat og gøre vores medlemmers holdning gældende.