Bestyrelsen

Søfartens Ledere bestyrelse består af op til 12 medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for fire år ad gangen. Foreningens studerende medlemmer er repræsenteret i bestyrelsen af et studerende bestyrelsesmedlem, der har tale- og stemmeret på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Se den aktuelle bestyrelse nedenfor, hvor du også kan finde de enkelte medlemmers kontaktoplysninger.

Medarbejder profilbillede
Skibsfører, Torm A/S

Formand, Niels Bergkvist Hansen

"Samarbejde, medlemspleje og fremdrift"

Medarbejder profilbillede
Overstyrmand i Svitzer

Næstformand, Barbara Weinschenck

"Jeg vil særligt arbejde for at styrke foreningens sammenhold, faglig hjælp og forbedre ledelse og arbejdsmiljø i det maritime erhverv"

Medarbejder profilbillede
Skibsfører i Cadeler

Henning Andersen

"Samarbejde - sammenhold - indflydelse"

Medarbejder profilbillede

Morten Carl

Medarbejder profilbillede

Per Dybro

Medarbejder profilbillede

Jonathan Hacke

"Mine mærkesager vedrører at styrke foreningens økonomi, at bruge statistik mere aktiv  til drift af foreningen, at være medlemsorienteret og kæmpe for bedre færgeoverenskomster"

Medarbejder profilbillede

Carsten Mogensen

Medarbejder profilbillede
Overstyrmand Esvagt

Andreas Forsberg Nielsen

"Jeg ønsker at være med til at sikre, at flere unge vælger en karriere til søs og bliver klædt godt på til denne"

Medarbejder profilbillede

Oliver Meyer Nielsen

Medarbejder profilbillede
Skibsfører, Supersail Offshore Support

Sven Thormod Petersen

"Relevant og retfærdig kollektiv handling. Bekæmp social dumping! Tilslutningen til fagbevægelsen er forudsætningen for, at arbejdsgiverne har accepteret at regulere løn- og arbejdsvilkår gennem forhandling"

Medarbejder profilbillede
Skibsfører, Svitzer

Preben Zimmer

Medarbejder profilbillede
Studerende medlem

Nikolaj Vinther