Løn og overenskomst

Vi rådgiver dagligt vores medlemmer, så de får det rigtige i løn for deres arbejde

Overenskomst

Søfartens Ledere har forhandlingsret for skibsførere, styrmænd, duale skibsofficerer, havnemestre, lodser mv. inden for såvel det offentlige som private område.

Hovedoverenskomster med tilhørende aftaler

Der indgås hovedoverenskomster med blandt andet Færgerederierne dækkende deres medlemsrederier. Hovedoverenskomsterne dækker de overordnede forhold.

Derfor indgås der i relation til den enkelte hovedoverenskomst nogle lokalaftaler/særoverenskomster, som dækker de særlige forhold i de enkelte rederier.

Lokalaftale/særoverenskomst

En lokalaftale/særoverenskomst relaterer sig til en hovedoverenskomst med en af rederiforeningerne.

Resultatet af forhandlingerne om hovedoverenskomsten overføres til lokalaftalerne/særoverenskomsterne, som tilrettes de særlige forhold i de enkelte rederier.

De basale bestemmelser for ansættelsen findes i hovedoverenskomsten. Det er derfor ofte nødvendigt at se på både hovedoverenskomsten og lokalaftalen/særoverenskomsten for at få det fulde overblik over vilkårene for et ansættelsesforhold.

Rederioverenskomst

Søfartens Ledere overenskomstdækker også rederier, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation (rederiforening). Dette kaldes for en rederioverenskomst.

Offentlige område

På det offentlige område indgår Søfartens Ledere aftaler med Kommunernes Landsforening (KL) og med Staten.

Bliv medlem af Søfartens Ledere