Artikler fra fagbladet nr. 4 2023

Mange er rigtig glade for at sejle på danske skibe - andre fortæller om en bredt forankret mobbekultur

Den nyligt udsendte rapport om mobning og chikane blandt søfarende
på danske skibe tegner på mange måder et dystert billede af arbejdsforholdene i den danske handelsflåde.

Har jeg ikke hørt om det før?

Jo, og dengang lærte jeg, at jeg skulle sige fra, for det er over alles grænser.

Nogenlunde sådan håber rektor for Marstal Navigationsskole, Helle Bak Poulsen, at unge søfolk, der har været igennem undervisningsmaterialet “Sæt kursen. Undervisningsmateriale om køn og kommunikation i søfarten", vil reagere, hvis de oplever eksempler i stil med dem, der er med i materialet.

Glem alt det der med sir – hvad hedder du? Det skal jeg prøve at huske

I forskningsrapporten om mobning og chikane i den danske handelsflåde bliver det fremhævet, at to faktorer i arbejdsmiljøet især bidrager til forekomsten af mobning, chikane og uønsket seksuel opmærksomhed.

Ulykkerne bør ikke kunne ske, men …

De seneste måneder har vi igen hørt om alvorlige ulykker med kollision og grundstødning i farvande ikke så langt fra Danmark

Grønland vil stramme krydstogtregler

I visse grønlandske farvande bør krydstogtsejlads enten forbydes
helt eller kun foregå inden for bestemte rammer, mener den grønlandske minister Naaja H. Nathanielsen, der er ansvarlig
for sejladssikkerhed.

73 nye grønlandske søkort ventes klar i 2026

Nye søkort over farvandene ved Grønland er på vej. Det vil betyde meget for sikkerheden ved at sejle i farvandene.

Danske havne skal rustes bedre til klimaforandringer

Stormfloden i oktober medførte skader for trecifrede millionbeløb i
de danske erhvervshavne. Og nu er spørgsmålet, hvad der vil være de
bedste løsninger for at undgå lignende situationer i fremtiden.

Næstformand Barbara Weinschenck har fokus på søfolks ve og vel

Den 33-årige navigatør har prøvet lidt af hvert, hvilket giver hende nogle særlige kompetencer i forhold til ledelse. Det er også på den baggrund, hun har sagt ja til at gå ind i Lederne Søfarts bestyrelse i en periode, hvor foreningen står over for store udfordringer.

Skonnerten Freia er kommet godt hjem til Bornholm

Et flok ildsjæle og en bred folkelig opbakning har sikret det 130 år gamle skib en værdig pensionisttilværelse på klippeøen, hvor kølen i sin tid blev lagt. Nu arbejder støtteforeningen Freias Venner målrettet på at holde hende flydende og give medlemmerne gode oplevelser.