Annonceinfo og bestilling

Målgruppe:
Fagbladet SØFARTENS LEDERE er officielt organ for den faglige organisation Søfartens Ledere, som organiserer maritime ledere som skibsførere, styrmænd, duale skibsofficerer, lodser, havnefogeder, havneassistenter og maskinmestre.
Fagbladet, der er partipolitisk uafhængig, informerer om nationale og internationale søfartsforhold med relevans for medlemmerne.

Udgivelsesplan 2024:
Nr. 1: Uge 13 (deadline 4. marts)

Materialefrist:
3 uger før bladet udkommer

Annulleringsfrist:
14 dage

Reklamation
Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Elektronisk annoncemateriale
Annoncematerialet skal leveres digitalt i et af følgende formater: EPS eller PDF. 

Alt billedmateriale skal være min. 300 dpi og i CMYK-farver. Billeder inkluderes i filerne. Søfartens Ledere fralægger sig ansvaret for billedkvaliteten i digitalt fremsendte annoncer. 

Alt annoncemateriale kan sendes til camilla.thyrring@gmail.com

Annoncepriser og formater
(Alle priser er ekskl. moms)

Dobbeltside til kant 386 mm x 276 mm
inkl. beskæring på 3 mm
kr. 19.700,- 
1/1 side til kant 216 mm x 303 mm kr. 12.500,-
1/1 side 180 mm x 270 mm kr. 11.225,-
1/2 side højformat 87 mm x 270 mm kr. 6.850,-
1/2 side bredformat 180 mm x 133 mm kr. 6850,-
1/4 side højformat 87 mm x 133 mm kr. 3400,-
1/4 side bredformat 180 mm x 65 mm kr. 4300,-
1/8 side bredformat 180 mm x 32 mm kr. 2.050,-
Bagside til kant 133 mm x 215 mm
Inkl. beskæring på 3 mm
kr. 12.500,-
Bagside 180 mm x 222 mm
(OBS på adresseringsfelt)
kr. 11.225,-

Tryk
Jørn Thomsen / Elbo A/S