Søfartens Ledere afholder

Orienteringsmøder om fremtiden

I forbindelse med skiftet fra Ledernes Hovedorganisation til det nye samarbejde med Serviceforbundet har vi afholdt en række virtuelle og fysiske orienteringsmøder for at informere medlemmerne om foreningens fremtid og give mulighed for at stille spørgsmål.

Orienteringsmødet i Esbjerg 8. januar

Det første virtuelle orienteringsmøde fandt sted på Microsoft Teams den 5. december, og i januar og februar har der været holdt velbesøgte møder i Esbjerg, Svendborg, Frederikshavn, København, Aarhus og Marstal.

Desuden har der været holdt en række onlinemøder.

Både de fysiske møder og onlinemøderne har været gode møder med mange relevante/kritiske spørgsmål og ideer fra medlemmerne, og mange havde taget spørgsmål med fra kollegaer, der ikke selv kunne være til stede.

FAQ

På orienteringsmødet d. 5. december deltog tæt ved 50 medlemmer, og spørgelysten var stor. Her har vi samlet en del af de spørgsmål, der blev stillet, og de svar, der blev givet.

Hvorfor blev der ingen opfølgende afstemning blandt medlemmerne omkring det nye samarbejde med Serviceforbundet?

I bestyrelsen vurderede vi, at vi var nødt til at træffe en hurtig beslutning, da vi ellers risikerede at ende i en situation til april, hvor vi skulle forlade Lederne uden at have nogen aftale med en ny samarbejdspartner. Vi overtræder ikke vedtægterne derved, da der er tale om et samarbejde – ikke en sammenlægning. Derfor var en urafstemning ikke nødvendig.

Foreningen opretholder samme suverænitet som hidtil, og derfor er medlemmernes interesser lige så godt beskyttet, som de hele tiden har været.

Hvordan kan det være, at I til den ekstraordinære generalforsamling lovede en urafstemning om det nye samarbejde, men så valgte at indgå et samarbejde med Serviceforbundet uden afstemning?

Selvom vi som nævnt ikke overtræder nogle regler i vedtægterne ved at indgå samarbejdet uden urafstemning, beklager vi naturligvis, at forløbet er blevet, som det er blevet. Men vi følte ikke, der var et reelt valg. Det var et spørgsmål om Serviceforbundet eller ingenting.

Det viste sig nemlig, at de andre løsninger slet ingen mening gav, jo mere de blev undersøgt. Alene ville Søfartens Ledere være for sårbar og økonomisk presset, og selv i samarbejde med BLJ eller 3F ville der stadig være behov for et langt større sekretariat, end der ville være råd til. Det ville være økonomisk og organisatorisk urealistisk.

Vi undskylder dog stadig for, at dialogen med medlemmerne ikke har været god nok, og at der har været talt om en urafstemning, der viste sig ikke at være nødvendig alligevel. Det var ikke intentionen at mudre foreningens transparens. Det er en fejl, vi har lært af, og som ikke skal ske igen.

Har I haft dialog med Maskinmesterforeningen om et samarbejde?

Maskinmesterforeningen er en stor forening med næsten 15.000 medlemmer, hvor kun en brøkdel er sejlende. Slår vi os sammen med dem, bliver vi en minimal aktør svarende til situationen hos Lederne.

Maskinmesterforeningens primære interesser er ikke søfart, så de ville ikke kunne understøtte vores mål.

Vi ønsker hellere at kunne handle selvstændig nu og så eventuelt indgå i et samarbejde med dem senere.

Får vi Ledernes maritime jurister med os?

Nej. Vi har forsøgt at få dem med, men det kan ikke lade sig gøre, og vi er sikre på, at vi også får hjælp af dygtige jurister hos Serviceforbundet. Alle personsager bliver naturligvis behørigt overdraget. Det samme gælder igangværende forhandlinger.

Giver det strejkeret at være med i Serviceforbundet?

Går man i en lovlig konflikt, har man adgang til Serviceforbundets strejkekasse.

Er der strejkeret i overenskomsterne lavet med Søfartens Ledere?

Der er som udgangspunkt strejkeret i alle overenskomster, medmindre der står det modsatte. Det kommer derfor umiddelbart an på, hvad der står i den enkelte overenskomst.

Forsvinder ens lønsnikring, tillægsforsikring osv. i A-kassen hos Lederne ved udmelding?

Overgår man fra en lønsikring til en anden, følger ancienniteten med.

Hvis jeg skifter A-kasse, kan jeg så komme i klemme, hvis jeg bliver arbejdsløs til sommer?

Nej. Men du skal huske, at du ikke skal melde dig ud af din A-kasse, men melde dig ind i den nye A-kasse, og de sørger så for overflytning herunder anciennitet. Flere detaljer følger.

Hvad sker der med ens forsikring i TJM?

Ikke noget. Søfartens Ledere bibeholder dette samarbejde præcist som før.