06. okt. 2023

Nyhedsbrev, 6. oktober 2023

Billede til nyheden Nyhedsbrev, 6. oktober 2023

Bestyrelsen klør på 

Siden den ekstraordinære generalforsamlingen d. 21. september har bestyrelsen været i arbejdstøjet for at finde den rette løsning på, hvem foreningen skal arbejde sammen med fremover. Dette arbejde intensiveres nu, og det er håbet, at bestyrelsen snart vil kunne vende tilbage til medlemmerne med et gennemforhandlet bud på, hvordan vi indgår i et samarbejde, hvor medlemmernes tarv varetages bedst muligt.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der har været en del tumult de seneste år, og bestyrelsen lægger derfor vægt på, at vi får en god aftale på plads, der sikrer en god fremtid for os alle. Før der indgås en endelig aftale om et fremtidigt samarbejde, vil aftalen dog naturligvis blive sendt til urafstemning blandt medlemmerne.

I det videre arbejde med at finde en samarbejdspartner vil der blive taget videst muligt hensyn til de mange ideer, spørgsmål, indlæg, gode forslag og tanker om situationen for medlemmerne i deres dagligdag til søs og på land, som kom frem på den ekstraordinære generalforsamling. Referatet fra generalforsamlingen kan læses på foreningens hjemmeside via dette link

Resultatet af undersøgelsen om krænkelser til søs er kommet

Lederne Søfart var de første og i lang tid de eneste herhjemme, der talte for, at der skulle gøres noget ved krænkelser til søs. Det vedholdende arbejde herfor resulterede sidste år i, at det fra Erhvervsministeriets side blev besluttet at iværksætte en undersøgelse, der skulle afdække, hvor stort problemet er. Efter Folketingsvalget blev undersøgelsen genoptaget, og i dag blev resultaterne fra undersøgelsen præsenteret på et møde i Erhvervsministeriet.

Direktør Helle Andsbjerg fra Lederne Søfart var til stede på møde og siger i en første kommentar til rapporten:

”Rapporten med undersøgelsens resultater er vigtig, fordi den sætter fokus på arbejdsmiljøet til søs – for både mænd og kvinder – og hvor vigtigt det er, at alle inden for branchen lærer at håndtere de ofte vanskelige situationer, der kan opstå, og hvordan der kastes lys på problemstillinger, der ofte ties bort, fordi de er vanskelige at tale om”.

Rapporten er endnu dugfrisk, og det er derfor for tidligt at sige noget endegyldigt om, hvad undersøgelsen viser, men i Lederne Søfart vil vi de nærmeste uger dykke nærmere ned i rapporten og ikke mindst, hvordan vi kan bruge undersøgelsens resultater i det videre arbejde med dette vigtige emne for alle søfarende. 

Vores retssag bliver afgjort d. 24. oktober

Datoen for, hvornår vores sag mod Danske Rederier om DRO1- og DRO2-overenskomsterne bliver optaget til dom, som det hedder, er nu fastsat. Det bliver d. 24. oktober i Arbejdsretten.

Her vil tre højesteretsdommere afgøre, hvem der har ret. De formelle skrivelser mellem parterne er nu udvekslet, og ifølge vores advokat har der ikke været de store overraskelser i dem. Danske Rederier mener, at de var i deres gode ret til at opsige overenskomsten med Lederne Søfart uden at genforhandle den. Omvendt mener vi at have tungtvejende argumenter for, at overenskomsten løber videre, indtil den er genforhandlet og fornyet.

Vi har været til en del møder

De seneste uger har medarbejdere fra sekretariatet været til en del møder.

Blandt andet har direktør Helle Andsbjerg været til møde i udvalget for indenrigsfærger sammen med en af vores talsmænd fra en af færgeruterne.

Desuden har Helle Andsbjerg været til møde i DIS-kontakt-udvalget.

Herudover har Laura Lynge været til indvielsesreception på det nye SIMAC.

Vi siger goddag til en ny medarbejder i sekretariatet – og desværre også farvel til en af de gamle

Som ny administrativ koordinator i sekretariatet for Lederne Søfart er Heidi Joy Brinch ansat fra 1. oktober. Hun skal primært aflaste direktør Helle Andsbjerg – men også sekretariatets øvrige medarbejdere – med administrative opgaver, herunder registrering af medlemsdata. Vi byder Heidi velkommen.

Desværre må vi også sige farvel til en medarbejder, idet politisk konsulent Mai Valentin Nielsen har valgt at søge nye udfordringer uden for foreningen fra 1. november. Vi ønsker Mai al muligt held og lykke i sit nye arbejde og kommer til at savne hendes store indsats for foreningen, fine overblik og dybe indsigt i de emner, hun har arbejdet med. Samt ikke mindst hendes hjælpsomhed, glade smil og venlige væsen.

To bestyrelsesmedlemmer har valgt at trække sig fra bestyrelsen

Tidligere formand for bestyrelsen Jens Marquard Sørensen og Bjørn Kay har valgt at trække sig fra deres poster i bestyrelsen. Også deres store indsats for foreningen vil blive savnet, og de skal have rigtigt mange tak for den energi, de har lagt i at arbejde for foreningen. Ikke mindst skal Jens Marquard Sørensen have tak for den periode, han med glødende iver og visionær tænkning har virket som formand for foreningen.

At Jens og Bjørn har trukket sig, betyder, at der nu er to ledige pladser i bestyrelsen og desuden en plads til en repræsentant for de studerende.

Relaterede nyheder