03. jan. 2024

Nyhedsbrev 3. januar 2024

Billede til nyheden Nyhedsbrev 3. januar 2024

Hvad gælder ved sejlads i krigs-/risikozoner?

I lyset af de seneste dages begivenheder med angreb på skibe, der sejler i Det Røde Hav og nærliggende farvande, har vi fået enkelte henvendelser fra medlemmer om sejlads i krigs-/risikozoner. 

For at det enkelte medlem kan være bedst muligt klædt på til at håndtere konkrete situationer, hvor skibet har kurs mod en risikozone, giver vi her en oversigt over søfarendes rettigheder set fra en juridisk vinkel.

Sømandsloven

Ifølge sømandsloven har en søfarende ret til at fratræde tjenesten om bord (afmønstre), hvis skibet skal sejle til et område, hvor (citeret fra loven):

  1. der er fare for, at skibet vil blive opbragt af krigsførende, udsat for krigsskade eller en faretruende situation, der kan ligestilles hermed, eller
  2. sådan fare er blevet væsentlig forøget.

Generelt gælder retten, uanset om ordren til at sejle til risikoområdet kommer før eller efter afgang fra havn. Skibsføreren har dog kun ret til at fratræde tjenesten om bord, hvis ordren om sejlads til et risikoområde kommer inden afgang fra havn. Retten til at fratræde tjenesten om bord betyder generelt, at man kan afmønstre i næste havn.

Hvis en søfarende fratræder tjeneste om bord, er det ikke i sig selv det samme som en opsigelse, men kun en afmønstring. Både rederiet og den søfarende kan dog efter afmønstringen opsige ansættelsesforholdet med normalt varsel, også selv om afmønstringen ikke sker i en normal fratrædelseshavn.

Hvilke områder er krigs- eller risikozoner?

Det vil altid være en konkret vurdering, om et område opfylder lovens betingelser for, at en søfarende kan kræve at fratræde tjenesten om bord. I nogle tilfælde kan det på internationalt plan være fastlagt, at bestemte områder er defineret som krigs- eller risikozone. ITF (The International Transport Workers' Federation) foretager løbende en vurdering af sådanne områder – flere oplysninger kan findes hos ITF Warlike and High Risk Areas | ITF Seafarers.

Det er den søfarendes ansvar at sikre sig en accept fra rederiet

Hvis rederiet ikke er enig i, at der konkret er en tilstrækkeligt alvorlig faresituation, risikerer man at blive bortvist (afskediget) for arbejdsvægring, hvis man alligevel forlader skibet. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at rederiet accepterer en afmønstring – man kan ikke afmønstre eller nægte at sejle til et bestemt område kun baseret på sine egne vurderinger.

Relaterede nyheder