Artikler fra fagbladet nr. 1 2024

FARLIG FÆRD I DET RØDE HAV

Siden november har handelsskibe været udsat for de yeminitiske houthiers angreb i Rødehavet og Aden bugten. Det sker i protest mod Israels krigsførelse i Gaza. Men det er ikke længere kun ski-be med relationer til Israel, der er mål for houthiernes missiler. Militsen har meddelt, at hvis man på nogen måde støtter Israel eller USA’s og Storbritanniens angreb mod mål i Yemen, så vil skibe med relationer til disse lande være legitime mål for deres væbnede styrker.

Miseren om fregatten i Det Røde Hav – ET DRAMA I FEM AKTER

Fregatten Iver Huitfeldt på patrulje i Rødehavet sammen med de amerikanske destroyere USS Carney og USS Gravely som et led i den amerikansk ledede flådeoperation, Operation Prosperity Guardian, som skal beskytte den civile skibsfart mod houthi-bevægelsens angreb på handelsskibe. Da fregatten blev sendt afsted, understregede
kontreadmiral Ryberg, at det var en særdeles skarp mission, de danske soldater blev sendt ud på. ”Vi har ikke været i missioner, hvor truslen fra indkomne missiler har været så høj”, understregede han.

Piraterne vender tilbage i skyggen af Houthi-angreb

Mens Houthi-oprørernes angreb mod skibe i Det Røde Hav stjæler
opmærksomheden, er piraterne vendt tilbage ved Somalias kyst.

Den danske kommandørkaptajn Kjeld Gaard-Frederiksen er udstationeret til Kenyas flådehovedkvarter, hvor Danmark støtter
Kenyas indsats mod pirateri med mere. Han forudså for et år siden, da Søfartens Ledere sidst talte med ham, at pirateriet ud for
Somalia ville genopstå. I dag kan han konstatere, at det er sket.

En rigtig, rigtig trist situation

Når strømmen går, bliver der bare stille, og det er den værst tænkelige situation for os, der står på broen”, forklarede Lods Bjarne Cæsar – tidligere formand for Søfartens Ledere – da han som ekspert skulle fortælle TV2 News’ seere om ulykken i Baltimore, hvor et containerskib
sejlede ind i en af bropillerne til byens ikoniske bro Francis Scott Key Bridge.

Historien om en forudsigelig katastrofe

Problemerne er velkendte, og løsninger stærkt efterspurgte, men endnu har ingen kunnet knække nødden med, hvad vi skal gøre ved, at ellers udtjente tankere lastet til bristepunktet med russisk olie sejler gennem de stærkt trafikerede danske farvande. I marts var Mikael Pedersen, formand for Danske Lodser, i Danmarks Radios P1, hvor han fortalte lytterne om, hvad det kan få af konsekvenser, at de gamle tankskibe kun sjældent tager lods ombord på turen gennem de danske sunde og bælter.

HAN SOV IKKE EN NAT IGENNEM RESTEN AF LIVET

Det ligger i sagens natur, at der ikke er flere tilbage af de danske sømænd, der sejlede for de allierede under 2. verdenskrig. Men mindet om dem og deres indsats gennem krigen holdes i live af en gruppe af pårørende. En af dem er Ann Nørregård, der var med til at stifte netværket for pårørende til danske krigssejlere.

DET ER JO IKKE BARE TAL – det er menneskers liv, det drejer sig om

Sidste efterår blev rapporten med resultater fra undersøgelsen om
mobning og chikane i den danske handelsflåde præsenteret på et møde i Erhvervsministeriet. Siden er der lanceret en pakke med otte tiltag, der skal imødegå problemerne, men er det tilstrækkeligt, eller kan der gøres mere? Det har vi talt med Lisa Loloma Froholdt om. Hun er leder af Center for Maritim Sundhed og Samfund på Syddansk Universitet, der stod for undersøgelsen.

BORNHOLMERFÆRGERNE ER ET GODT ALTERNATIV TIL LANGFART

Kaptajn Kasper Sommer har været navigatør på Bornholmerfærgerne
i over 13 år, og han mener, færgefart er langt mere interessant end dets rygte. For som han siger, så er der ikke to dage, der er ens – og dermed er det en attraktiv maritim arbejdsplads.

En gemytlig generalforsamling med kursen sat mod fremtiden

Stemningen var fin. Der blev truffet beslutninger, der pegede fremad,
og det var hyggeligt at mødes med de andre medlemmer af foreningen. 

Det er hovedindtrykket, der står tilbage fra årets generalforsamling i Søfartens Ledere, som blev holdt i Odense i marts.

Jeg har aldrig kunnet lide det med, at de kalder os skattefri

Her på de sidste sider af magasinet, plejer vi at have nogle sider om juridiske spørgsmål. Således også denne gang, og da DIS-ordningen
er blevet aktuel i og med, at et regeringsnedsat udvalg har foreslået at afskaffe den, har vi valgt at se på denne. En af dem, der har kæmpet med den i mange år, er Henrik Berlau, tidligere formand for Sømændenes Forbund og medlem af Folketinget og i dag med i tænketanken Fair Maritim.