Efterløn

Efterløn er en frivillig, forsikringsbaseret ordning, der gør, at du kan trække dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet og samtidig få ydelser fra a-kassen.

Reglerne for efterløn er komplekse, men er fastsat af staten og ens for alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge Min A-kasses medarbejdere.

Du skal være opmærksom på, at du skal udfylde en ansøgning senest dagen før overgangen til efterløn, men gerne i god tid. Du kan finde de blanketter, du skal bruge, på Min A-kasses selvbetjening.

Læs mere:

Betingelser for at kunne gå på efterløn
  • Du kan gå på efterløn fra både beskæftigelse, ledighed og delpension, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne.
  • Du skal være nået din efterlønsalder. (Se mere på Min A-kasses hjemmeside).
  • Du skal opfylde to anciennitetskrav: 30 års medlemskab af en a-kasse og et tilsvarende antal års indbetaling af efterlønsbidrag. (Se mere på Min A-kasses hjemmeside om overgangsregler).
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Min A-kasse skal derfor vurdere, om du er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du f.eks. har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af sygdom.
  • Du skal være dagpengeberettiget på det tidspunkt, hvor efterlønsbeviset udstedes.
  • Du skal være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl i riget (Danmark, Grønland og Færøerne) eller i et andet EØS-land.
  • Husk, at du skal søge om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed, mens du er på efterløn. Det gør du gennem Min A-kasse.
Kontakt Min A-kasse

Min A-kasse
minakasse@minakasse.dk
www.min-a-kasse.dk
Tlf. 70 12 37 82

Yderligere oplysninger

Adresse

Arbejdsløshedskassen Min A-kasse
Ramsingsvej 28a, 1. sal
Postboks 438
2500 Valby

Åbningstider

Mandag og tirsdag: 09:30-14:00
Onsdag tlf. lukket – kun personlig henvendelse
Torsdag: 09:30-17:30
Fredag: 09:30-13:00