Efterløn

Efterløn er en frivillig, forsikringsbaseret ordning, der gør, at du kan trække dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet og samtidig få ydelser fra a-kassen.

Reglerne for efterløn er komplekse, men er fastsat af staten og ens for alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge Min A-kasses medarbejdere.

Du skal være opmærksom på, at du skal udfylde en ansøgning senest dagen før overgangen til efterløn, men gerne i god tid. Du kan finde de blanketter, du skal bruge, på Min A-kasses selvbetjening.

Læs mere:

Betingelser for at kunne gå på efterløn
  • Du kan gå på efterløn fra både beskæftigelse, ledighed og delpension, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne.
  • Du skal være nået din efterlønsalder. (Se mere på Min A-kasses hjemmeside).
  • Du skal opfylde to anciennitetskrav: 30 års medlemskab af en a-kasse og et tilsvarende antal års indbetaling af efterlønsbidrag. (Se mere på Min A-kasses hjemmeside om overgangsregler).
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Min A-kasse skal derfor vurdere, om du er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du f.eks. har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af sygdom.
  • Du skal være dagpengeberettiget på det tidspunkt, hvor efterlønsbeviset udstedes.
  • Du skal være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl i riget (Danmark, Grønland og Færøerne) eller i et andet EØS-land.
  • Husk, at du skal søge om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed, mens du er på efterløn. Det gør du gennem Min A-kasse.
DelPrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kontakt Min A-kasse

Min A-kasse
minakasse@minakasse.dk
www.min-a-kasse.dk
Tlf. 70 12 37 82

Yderligere oplysninger

Adresse

Arbejdsløshedskassen Min A-kasse
Ramsingsvej 28a, 1. sal
Postboks 438
2500 Valby

DelPrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Åbningstider

Mandag og tirsdag: 09:30-14:00
Onsdag tlf. lukket – kun personlig henvendelse
Torsdag: 09:30-17:30
Fredag: 09:30-13:00

DelPrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
DelPrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
DelPrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn