Kontingent

Medlemsskab af Søfartens Ledere koster:

Pr. år
Aktive: kr. 4.124,-
Seniorer: kr. 524,-
Studerende: kr. 400,-

Pr. kvartal
Aktive: kr. 1.031,-
Seniorer: kr. 131,-
Studerende: kr. 100,-

Kontingentet betales kvartalsvis forud, med forfald hhv. den 1. januar, 1. april, 1. juli og den 1. oktober.

Tjenestemandsansatte med dobbelt medlemskab, eller andre med medlemskab af anden forhandlingsberettiget organisation, kan søge om nedsat kontingent.

I forbindelse med militærtjeneste eller lign., kan du evt. blive omfattet af reglerne for nedsat kontingent.

Kontakt venligst foreningen for nærmere oplysninger.

Betalingsservice
Med Betalingsservice bliver dine regninger til Søfartens Ledere automatisk betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Samtidig undgår du kedelige rykkere og gebyrer.

Tilmeld dig her – hvor du også kan se reglerne.

Sikkerhed og opbevaring af fortrolige oplysninger
Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet. Tilmeldingen foregår på en krypteret linje, så ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og Betalinsservice.

Dine oplysninger bliver således håndteret fuldt fortroligt – oplysningerne sendes direkte til Betalingsservice.