Bliv medlem

Det er nemt  at blive medlem af Søfartens Ledere.

Ring og meld dig ind på 33 45 55 65, bestil et opkald om medlemskab nedenfor – eller klar det selv online HER.

 • 92 % medlemstilfredshed
 • Juridisk rådgivning og advokatbistand
 • Job- og karrieresparring
 • Skatterådgivning

Ring mig op

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Hvis du har spørgsmål vedrørende medlemsskab er du meget velkommen til at kontakte os for yderligere informationer.

Spørgsmål om fagforeninger

Kan kontingentet trækkes fra i skat?

Ja. Du kan trække dit kontingent i Søfartens Ledere fra i skat. Fradraget bliver automatisk noteret på din årsopgørelse, men du skal selv notere fradraget på din forskudsopgørelse.

Fradraget noteres i rubrik 50, og vil aldrig kunne overstige 6.000 kr. Da kontingentet for aktive medlemmer af Søfartens Ledere kun er kr. 4.064,- om året, betyder det, at du kan trække hele kontingentet fra i skat.

Hvorfor være medlem af en fagforening?

Der er mange gode grunde til at være medlem af en fagforening. Det er ikke kun et sikkerhedsnet, hvis du får brug for hjælp til løsning af akutte problemer. Søfartens Ledere er også din rådgiver om faglige spørgsmål i dagligdagen og i forbindelse med udviklingen af din karriere.

Opstår den en konflikt mellem dig og din arbejdsgiver, står Søfartens Ledere klar til at hjælpe dig. Det kan ofte forhindre konflikter i at udvikle sig. Er det ikke muligt at løse tvisten mellem dig og din arbejdsplads, kan vi sikre, at du får, det du har krav på, og at dine rettigheder håndhæves.

Søfartens Ledere kan også hjælpe og rådgive dig i alle andre aspekter af din karriere – i forbindelse med et nyt job, hvor vi gennemgår din kontrakt og sikrer, at dine rettigheder overholdes i forhold til løn, pension, arbejdstid, efteruddannelse, overarbejde og meget andet.

Hvordan er Søfartens Ledere anderledes end andre fagforeninger?

Søfartens Ledere adskiller sig på flere måder fra andre fagforeninger. Den tydeligste er, at Søfartens Lederne er den eneste faglige organisation i Danmark, der har fokus på officerer i handelsflåden, maritime ledere og specialister, og som medlem bliver du derfor godt klædt på i forhold til netop de problemstillinger, du møder i det maritime erhverv – Det Blå Danmark.

Søfartens Lederes maritime tilhørsforhold betyder også, at du gennem dit medlemskab får adgang til et helt unikt fagligt fælleskab, der har sine rødder i Det Blå Danmark.

Søfartens Lederne adskiller sig også ved, at vi altid er klar med hjælp og rådgivning, hvis du har akut brug for fx juridisk hjælp, hurtigt at få gennemgået en ansættelseskontrakt eller, hvis du er blevet opsagt.

Søfartens Ledere hjælper naturligvis også med rådgivning omkring alt det andet, du har behov for sparring om i løbet af din karriere.

 • Vagttelefon (24/7)
 • Juridisk rådgivning
 • Kontraktgennemgang
 • Hjælp ved opsigelse
 • Lønforhandling
 • Karriererådgivning
Hvilke opgaver løser en fagforening?

En fagforenings opgaver kan groft sagt opdeles i følgende hovedgrupper:

 • Individuel bistand og rådgivning af dig som medlem
 • Varetagelse af dine og alle de andre medlemmers kompetencemæssige interesser
 • Søge politisk indflydelse hos lovgiverne og offentligheden

Individuel bistand og rådgivning
Den primære opgave er at hjælpe dig og sikre dine rettighederne i overensstemmelse med de overenskomster og aftaler, der måtte gælde for dit ansættelsesforhold, og – naturligvis – lovgivningen.

Det indebærer individuel rådgivning og sparring i forhold til din ansættelse, arbejdsløshed, sygdom, ferie, efteruddannelse og andre arbejdsmæssige spørgsmål.

Varetagelse af dine kompetencemæssige interesser
Det er også en fagforenings opgave at sikre, at du får den uddannelse og efteruddannelse, som du har krav på, og at din løn efterfølgende svarer til dit nye uddannelsesniveau.

Søge politisk indflydelse hos lovgiverne og offentligheden
Søfartens Ledere fremmer også dine vilkår igennem lovgivningen ved fx at søge indflydelse hos regeringen, de politiske partier i Folketinget og ved at henvende sig til offentligheden.

Tidligere øvede fagforeninger indflydelse gennem et bestemt politisk parti, men de fleste fagforeninger har gjort op med deres politiske relationer og tilhørsforhold. Det gælder også Søfartens Ledere, der er partipolitisk – og på anden vis – uafhængig. Søfartens Ledere søger derfor primært indflydelse gennem medierne og lignende og direkte kontakt til politikere og politiske partier – uanset parti.

Hvad tilbyder en fagforening sine medlemmer?

En fagforening tilbyder juridisk bistand og rådgivning i forhold til løn- og arbejdsforhold, så du altid har rådgivere at spørge til råds og hjælpe dig, hvis du får brug for det.

Det kan fx være, hvis du pludselig:

 • bliver opsagt,
 • får en arbejdsskade,
 • bliver sygemeldt eller
 • ikke får din løn

I sådanne situationer er det meget nyttigt at have en fagforening i ryggen.

Netop det sikkerhedsnet, en fagforenings rådgivere, advokater og eksperter repræsenterer, er den primære årsag til, at mange vælger at være medlem af en fagforening.

Men du har også glæde af et medlemsskab, selvom du er forskånet for problemer. Blandt andet tilbyder Søfartens Ledere at gennemgå din kontrakt, rådgive dig om udviklingen af din karrier, og om hvordan du forhandler dig til en rimelig løn.

Søfartens Ledere kan også hjælpe dig på vej, hvis du ønsker at finde et nyt job.

Hvad er en fagforening?

Den korte version er, at en fagforening er en organisation, der varetager dine faglige, sociale, økonomiske og arbejdsmiljømæssige interesser. Normalt henvender en fagforening sig til en bestemt gruppe af lønmodtagere inden for det samme fag eller erhverv, andre er tværfaglige og stiller ingen særlige krav for at man kan melde sig ind.

Fagforeninger er private, uafhængige organisationer med en demokratisk valgt ledelse. De får ingen støtte fra Staten og Staten har heller ingen indflydelse på deres virke.

En fagforenings formål er at forbedre dens medlemmers vilkår gennem indgåelse af overenskomster og aftaler med arbejdsgivere og arbejdsgiverforeninger, eller gennem individuel rådgivning.