Kontrakter

Langt de fleste, som er beskæftiget i landbaserede jobs, er ansat på individuelle kontrakter og aftaler.

Oftest vil sådanne ansættelsesforhold alene være omfattet af minimumslovgivningen f.eks. Funktionærloven, Ferieloven m.m. som altså fastsætter minimumsreglerne for ansættelsesforholdet.

Herudover er der en høj grad aftalefrihed, ligesom både Funktionærlovens og Ferielovens regler på nogle områder kan fraviges og ændres.

Det er derfor altid en rigtig god ide at lade vores advokater bistå dig i forbindelse med jobskifte eller mulige ændringer, udnævnelser og justeringer m.v. af dit hidtidige ansættelsesforhold.

Læs mere:

Kontraktgennemgang

Vi rådgiver dig meget gerne forud for en jobsamtale og vi gennemgår gerne din kontrakt og andre relevante dokumenter – f.eks. tillæg, personalehåndbog m.v. – inden du skriver under.

Ofte er væsentlige vilkår for din ansættelse fastsat og bestemt virksomhedens personalehåndbog, som det derfor kan være helt afgørende at kende til indholdet af.

De vigtige detaljer

Vi rådgiver særligt i dine individuelle kontraktforhold om løn- og pensionsvilkår, arbejdstid, ferie og frihed, barselsvilkår, efter- og videreuddannelse, opsigelsesbestemmelser m.v.

Ofte kan vi give dig gode råd, forslag og input til ændringer, justeringer eller tilføjelser – der, hvor din kontrakt måske er ufuldstændig, ligesom vi vil kunne opdage fejl eller uhensigtsmæssigheder, som bedst lader sig rette og løse på et tidligt stadie af ansættelsesforholdet.

Under alle omstændigheder er det bestemt tilrådeligt, at du er helt klar over dine muligheder og begrænsninger i forhold til dit ansættelsesforhold, og at du kan stille de rigtige spørgsmål til din arbejdsgiver og foretage den nødvendige forventningsafstemning.