Personprofil

Som medlem af Søfartens Ledere har du mulighed for at få lavet en personprofilanalyse. Det er en rigtig god ide som forberedelse til jobsøgning, karriereplanlægning eller hvis du på anden måde planlægger et kursskifte i dit arbejdsliv.

Personprofilen viser dine stærke og svage sider, hvor dine forcer er – og kan dermed være et godt fingerpeg om, hvilke jobs, du vil få succes med at søge. Resultaterne af profilanalysen kan ikke stå alene. Vi giver dig derfor en personlig og grundig tilbagemelding på personprofilen. Her har du også mulighed for at gøre indsigelser, hvis der er punkter, du er uenig i.

I dag benytter næsten alle virksomheder én eller anden form for test eller personlighedsanalyse i deres udvælgelsesprocedure til nye stillinger.

Profilen kan ikke stå alene, men lægger sig som et supplement til den samlede vurdering af kandidaten.

Det er rart at være forberedt på, hvilke typer spørgsmål og udsagn, du kan blive stillet overfor i en jobsamtale. Det er også rart at have gennemdrøftet resultatet med os på “neutral grund”.

Det stiller dig stærkere og mere indsigtsfuld, når du bliver præsenteret for et testresultat i ansættelsessituationen.

Læs mere:

Hvordan foregår det?

Som udgangspunkt laves analysen på Søfartens Lederes kontor i København.

Analysen består af en introduktion til Insights Discovery personprofilanalyse, efterfulgt af et kvarters tid, hvor du besvarer en række spørgsmål online. Til sidst gennemgår én af vores eksperter resultatet og analyserapporten, som du får med dig.

Hvor lang tid tager det?

Det tager omkring halvanden time at foretage analysen og give dig en grundig og personlig feedback.

Kan jeg få rapporten på engelsk?

Ja, du kan få rapporten på mange forskellige sprog. Husk at nævne det, hvis du gerne vil have rapporten på et andet sprog end dansk – fx. engelsk.

Bestil en personprofilanalyse

Ønsker du at få foretaget en gratis personprofilanalyse, skal du kontakte Søfartens Lederes job- og karrierekonsulent, Peter Friis Jespersen, på 33 45 55 73 eller pfj@soefartens.org og aftaler nærmere.