Overenskomst

Søfartens Ledere har forhandlingsretten for skibsførere, styrmænd, duale skibsofficerer, havnemestre, lodser mv. inden for såvel det offentlige som private område.

Hvis du er medlem af Søfartens Ledere, kan du her se den gældende overenskomstoversigt.

Overenskomster
Søfartens Ledere har forhandlingsretten for skibsførere, styrmænd, duale skibsofficerer, havnemestre, lodser mv. inden for såvel det offentlige som private område.

Hvis du er medlem af Søfartens Ledere, kan du her se den gældende overenskomstoversigt.

Hovedoverenskomster med tilhørende aftaler
Der indgås hovedoverenskomster med Bilfærgernes Rederiforening og Rederiforeningen af 2010 dækkende deres medlemsrederier. Hovedoverenskomsterne dækker de overordnede forhold.

Derfor indgås der med relation til den enkelte hovedoverenskomst nogle lokalaftaler/særoverenskomster som dækker de særlige forhold i de enkelte rederier.

Lokalaftale/særoverenskomst
En lokalaftale/særoverenskomst relaterer sig til en hovedoverenskomst med en af rederiforeningerne. Resultatet af forhandlingerne om hovedoverenskomsten overføres til lokalaftalerne/særoverenskomsterne, som tilrettes de særegne forhold i rederiet. De basale bestemmelser for ansættelsen skal hentes i hovedoverenskomsten. Man skal derfor tit og ofte have såvel hovedoverenskomsten som lokalaftalen/særoverenskomsten for at få det fulde overblik over vilkårene for ansættelsen.

Rederioverenskomst
Søfartens Ledere overenskomstdækker også rederier, som ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation/ rederiforening. Dette kaldes en rederioverenskomst.

Offentlige område
På det offentlige område indgås der aftaler med Kommunernes Landsforening (KL) og med staten.

Individuel ansættelse
Langt de fleste medlemmer er ansat på individuel kontrakt.

Nogle kontrakter kan være meget omfattende, medens andre henviser til gældende overenskomster.

Det er altid en god ide, at gennemlæse og søge råd og vejledning i Søfartens Ledere inden man underskriver kontrakten. Du får tillige et bud på, om det tilbudte hyreniveau er i orden.

Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. (Sømandsloven) § 3 Stk. 3. foreskriver at den søfarende skal, inden en ansættelsesaftale underskrives, have mulighed for at gennemgå den og søge råd vedrørende dens vilkår.

Hvis du ansættes til sejlads WW skal ansættelseskontrakten tillige være på engelsk.