Lønforhandling

Vi klæder dig på til den gode lønforhandling: Gør op med dig selv, hvad du gerne vil opnå – og vær velforberedt.

Lønforhandling vil ofte føles uvant eller akavet, fordi du skal argumentere for dit eget værd og værdien af dine kompetencer – ofte over for den chef, du arbejder sammen med eller refererer til i det daglige. Derfor er det vigtigt at have facts, eksempler og argumenter på plads.

Hvis din løn ikke er steget de seneste år, er den blevet mindre værd, fordi den ikke er fulgt med prisudviklingen. Din løn bør som minimum stige med den samme procent, som forbrugerprisindekset.

Derfor er det vigtigt at være velforberedt inden du skal forhandle din løn.

Læs mere:

Forbered dine argumenter for lønstigning

Skriv en liste med gode argumenter for, hvorfor du skal have en højere løn.

Det kræver i mange tilfælde lidt research i kalendere og mails at komme i tanke om, hvad du har påtaget dig af opgaver det sidste år – hvilke perioder, der var pressede, om der har været ekstra mange rejser, hvilke kurser du har været på osv.

Skriv en liste over opgaver, du har udført i årets løb. Har du påtaget dig ekstra opgaver eller helt nye opgaver? Har du opnået særligt gode resultater? Har du fx påtaget dig noget, som en kollega ellers har taget sig af?

Det kan du umuligt komme i tanke om, når du sidder i den varme stol til lønforhandlingen.

Hav tjek på lønniveauet

Forbered dig også ved at undersøge, hvor du ligger lønmæssigt i forhold til markedet, højt lavt eller i midten?

Her kan du bruge Søfartens Lederes lønstatistik – men vær opmærksom på, at den kun er vejledende. Der er mange forhold, som spiller ind, der ikke kan ses i statistikken.

Husk, at du under forhandlingen skal tage udgangspunkt i dine egne resultater frem for at bruge kollegaernes løn som argument for din egen lønforhøjelse. Kollegaernes løn er en inspiration og viden til dig om, hvad der bliver lagt vægt på i en lønforhandling på din arbejdsplads.

Du skal hellere arbejde med din synlighed og gøre det klart for din chef, at du har nogle lønforventninger.

Forbered dig til samtalen – tjekliste

Dine arbejdsopgaver

 • Har du fået ændret dit jobindhold?
 • Har du opnået nye kompetencer, ny efteruddannelse?
 • Fået øget ansvar, evt. nyt ledelsesansvar?
 • Fået ekstra opgaver, merbelastning, flere rejsedage?
 • Hvordan har markedet generelt udviklet sig?
 • Hvordan har din indsats påvirket arbejdspladsens og din afdelings vision og mål?
 • Hvad er det, du kan, som virksomheden har så stor gavn af? Og hvordan kommer det til udtryk?

Du skal vide

 • Hvad dit lønudspil skal være og hvilke andre ting, du gerne vil have
 • Hvordan du prioriterer mellem dine ønsker
 • Hvilke resultater du vil fremhæve
 • Hvordan du vil gribe forhandlingen an
Øv dig med rollespil

Hvis du ikke selv synes, at du er god til at forhandle, kan et rollespil med en nær ven være en god forberedelse. At have tænkt over en sag er selvfølgelig godt, men at få sagt det højt er bedre. Jo flere gange, du har sagt argumenterne højt, jo mere overbevisende lyder du.

Få din ven til at spille ”djævlens advokat” og forsøge at skyde dine argumenter ned. Et rollespil virker bedre, end man umiddelbart skulle tro; du opnår en indre sikkerhed, som kommer til hjælp i situationen, og du tøver mindre med dine argumenter, når du har sagt dem højt før.

Tænk også over, hvilken type menneske du skal forhandle med, og hvilke argumenter, du tror, ”bider” bedst på vedkommende. Det kan du også diskutere med en kollega – evt. én, der allerede har været til lønforhandling.

Sæt konkrete mål

Hvis du selv mener, det går godt med dit arbejde, så sørg for at få accept på dette i indledningen af forhandlingen. Spørg fx, hvordan chefen synes, det går med dit arbejde. Hvis vedkommende giver udtryk for, at det går fint, er det efterfølgende sværere at afslå helt berettigede krav til en lønstigning.

Du skal sætte dig et helt konkret mål for din lønforhandling – og her er det vigtigt at glemme beskedenhed.

Lær at forhandle

Husk, at det netop er en forhandling – og der skal være noget at forhandle om. Det er en del af spillet.

Derfor skal der være plads til bevægelse i dit lønudspil. Du kan ikke regne med, at du lander på det resultat, du spiller ud med til din forhandling. Du bør spille ambitiøst ud, så der er plads til forhandling – men vær opmærksom på, at dit udspil ikke må være urealistisk højt; det virker useriøst.

Vær klar over, at det første nej er ment som et forhandlingsoplæg – så vær tålmodig og bevar fokus. Du skal ikke lade dig gå på af, at din chef måske virker sur eller stresset. Det er også en del af spillet. Det er desuden vigtigt, at du stiller spørgsmål til din chefs overvejelser og begrundelser, ellers er det svært at se de åbninger, der kan være. Vær derfor nysgerrig.

Hold fast

Det er en god ide, at du på forhånd har gjort op med dig selv, hvad du gerne vil opnå. Sæt beløb på, nice to have, need to have og en smertegrænse; men stil aldrig ultimative krav.

Du ikke skal slække på dine krav, fordi din chef oplyser, at økonomien ikke er til de store lønstigninger, eller at der også skal være økonomi til en lønstigning til dine kolleger. Du har stadig ydet en god indsats og fortjener en lønstigning.

Bevar fatning og fokus og gentag dine argumenter – eventuelt på forskellige måder.

Hav alternativer parat

Hvis du får nej til dit krav, kan du spørge din chef, om vedkommende ikke oplever kravet som rimeligt, eller hvordan hun så kan komme dig i møde.

Har du mange forslag og alternativer med til forhandlingen, vil din chef have sværere ved at blive ved med at sige nej. Undersøgelser viser rent faktisk, at jo flere alternativer, du bringer på banen, jo mere får du også samlet set med fra forhandlingen.

Så hvis din chef ikke kan give dig den lønstigning, du ønsker, kan du fremkomme med din liste over alternative krav.

Din chef kan være bundet af lønbudgetter – og måske er det enklere at give dig nogle ekstra personalegoder end at give dig lønkroner. Så overvej, hvilke personalegoder du kan få mest glæde af – og husk at sætte dig ind i, hvordan de beskattes.

Inspiration til personalegoder
 • Ekstra feriedage
 • Sundhedsforsikring
 • Internet, fri telefon, hjemme-pc, hjemmearbejdsplads (husk multimedieskatten)
 • Ny arbejdsopgaver
 • Fleksibilitet
 • Parkeringsplads, frokostordning m.m.
 • Fri med løn ved børns sygdom
 • Større ferietillæg end Ferieloven foreskriver
 • Kontingenter til brancheforeninger m.m.
 • Højere pensionsbidrag fra virksomheden
 • Bonus eller anden præstationsløn, hvor en del af lønnen er afhængig af dine resultater
4 gode råd til lønforhandlingen
 • Du vil gerne have mest muligt i løn, og din arbejdsgiver vil helst betale mindre, end du beder om. Dermed er der indbygget en konflikt i enhver lønforhandling – ellers var der ikke noget at forhandle om. Vær bevidst om, at det er spillets regler.
 • Mange forhandler med den chef, de i det daglige drøfter opgaver med, og det kan opleves akavet at sidde og forhandle løn. Her kan det være en god idé at signalere, at der er tale om en anden situation end hverdagssituationen fx ved at tage en anden type tøj på, give hånd eller flytte forhandlingen væk fra arbejdsstedet.
 • Din løn bliver fastlagt løbende på baggrund af dine resultater året igennem. Derfor er det vigtigt, at du løbende gør din chef opmærksom på dine resultater. Det gælder også, hvis det ikke er din direkte chef, du skal forhandle med.
 • Brug hellere få, gode argumenter frem for mange argumenter. Det virker mere troværdigt – og din chef vil altid forsøge at skyde de dårligste argumenter ned.
Slut ordentligt af

Du kan bruge ”nej-forhandlingen” fremadrettet. Spørg fx, hvad der skal til, for at du kan få mere i løn. Er det specielle opgaver, mere ansvar eller noget tredje?

Du kan evt. forhandle dig frem til en aftale om, at din lønstigning er betinget af, at du når nogle fastsatte mål inden for en nærmere defineret periode. Så kan du arbejde hen imod dette og have argumentationen på din side ved næste lønsamtale. Forsøg eventuelt at få aftalt datoen for en ny lønforhandling.

Uanset udfaldet af forhandlingen, så slut mødet af i en god tone. I skal jo arbejde sammen i året frem til den næste lønforhandling.  Hvis du er tilfreds med resultatet af lønforhandlingen, så vis det.

Skriv resultatet af jeres forhandling ned, så der ikke efterfølgende opstår tvivl om, hvad I har aftalt.