Karriererådgivning

Søfartens Ledere hjælper dig i mål med afklaring af jobønsker, langsigtet karriereplanlægning, afklaring af efteruddannelsesbehov, personprofilsanalyse og alt det andet, du har brug for, når du vil videre.

Udgangspunktet er, at der ikke findes to personer i helt samme situation, derfor er vores hjælp målrettet dine individuelle behov og ønsker.

Book et rådgivningsmøde
Kontakt Søfartens Lederes job- og karrierekonsulent og aftal nærmere.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Lønforhandling

Vi klæder dig på til den gode lønforhandling: Gør op med dig selv, hvad du gerne vil opnå – og vær velforberedt.

Lønforhandling vil ofte føles uvant eller akavet, fordi du skal argumentere for dit eget værd og værdien af dine kompetencer – ofte over for den chef, du arbejder sammen med eller refererer til i det daglige. Derfor er det vigtigt at have facts, eksempler og argumenter på plads.

Læs mere om lønforhandling her.

Afklaringssamtale

Det er altid sundt at skabe overblik over egne aktuelle kvalifikationer. Både de faglige og de personlige. Sidstnævnte er som regel de sværeste at få indkredset og præciseret. Vi hjælper dig med begge dele – og alt det andet, du har brug for, når du vil videre i karrieren:

  • Sparring om dine jobønsker – er de realistiske?
  • Kræver de efteruddannelse, og i givet fald hvor?
  • Er det økonomisk forsvarligt?
  • Har du en bevidst overordnet plan og et mål?
  • Afklaring af forventninger, karrieremål på kort- og langt sigt.
  • Er du parat – og er familien med på ideen?
  • Kunne du  finde på at gå efter et job i udlandet, og hvad indebærer det for dig og din familie?

Der er mange spørgsmål. Nogle har du sikkert overvejet, og andre har du måske slet ikke tænkt på.

Personprofilanalyse

Som medlem af Søfartens Ledere har du mulighed for at få lavet en personprofilanalyse.

Det er en rigtig god ide som forberedelse til jobsøgning, karriereplanlægning eller hvis du på anden måde planlægger et kursskifte i dit arbejdsliv.

Personprofilen viser dine stærke og svage sider, hvor dine forcer er – og kan dermed være et godt fingerpeg om, hvilke jobs, du vil få succes med at søge.

Læs mere om personprofilanalyse her.

Jobsøgning

For nogle handler jobsøgning om at få et job på et højere niveau. For andre er det job på samme niveau, men med nye ansigter og udfordringer.

Det kan også være at du er blevet opsagt, og mangler et nyt job, og for andre igen er det første skridt på en langsom tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og dermed måske en lidt mindre ansvarsfuld stilling.

Der kan også være perioder midt i karrieren, hvor man af personlige årsager (f.eks. hensynet til børn) ønsker et job, som er anderledes end det man har.

Uanset, hvorfor man søger job, er det en god ide at få en udenforstående til at hjælpe sig. Søfartens Ledere er et godt sted at hente sådan en hjælp, og da der aldrig findes to personer i den samme situation, tager vi altid udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Mere om jobsøgning:

Lønforhandling

Vi klæder dig på til den gode lønforhandling: Gør op med dig selv, hvad du gerne vil opnå – og vær velforberedt.

Lønforhandling vil ofte føles uvant eller akavet, fordi du skal argumentere for dit eget værd og værdien af dine kompetencer – ofte over for den chef, du arbejder sammen med eller refererer til i det daglige. Derfor er det vigtigt at have facts, eksempler og argumenter på plads.

Læs mere om lønforhandling her.

Jobportaler

Ca. halvdelen af alle ledige stillinger bliver aldrig annonceret, hvordan kommer man i betragtning til dem? Vi hjælper dig med forslag til at finde de relevante jobportaler, også hvis du søger uden for Danmark.

Jobinterview

Selv om du er tryg ved at gå til jobsamtale, er der alligevel mange spørgsmål, som kommer overraskende.

En grundig forberedelse gør at du virker velforberedt, og når spørgsmålene ikke virker overrumplende, er det langt lettere at være overbevisende og gennemslagskraftig.

Har du forberedt dig på de svære spørgsmål og er parat med fornuftige svar på dem, virker du mere troværdig. Du bør også overveje de signaler, du sender ved din påklædning og dit kropssprog, det virker ofte langt stærkere end man skulle tro. Det kan ligefrem overskygge ellers særdeles gode kvalifikationer.

Research på virksomheder

Når du har besluttet dig til at søge et job i en virksomhed, bør du søge oplysninger om den, det forøger dine chancer for at få jobbet.

Et helt almindeligt spørgsmål til en jobsamtale kunne lyde: “Hvad ved du om vores virksomhed i forvejen?” Researchen giver ofte også god inspiration til, hvad der er det væsentlige at få med i din jobansøgning.

Vær opmærksom på, at der er stor forskel på at søge job i Danmark og i udlandet.

Personprofilanalyse

Som medlem af Søfartens Ledere har du mulighed for at få lavet en personprofilanalyse.

Det er en rigtig god ide som forberedelse til jobsøgning, karriereplanlægning eller hvis du på anden måde planlægger et kursskifte i dit arbejdsliv.

Personprofilen viser dine stærke og svage sider, hvor dine forcer er – og kan dermed være et godt fingerpeg om, hvilke jobs, du vil få succes med at søge.

Læs mere om personprofilanalyse her.

Annonceanalyse

Når du ser en stillingsannonce, som fanger din interesse, bør du altid bruge lidt tid, inden du begynder at skrive. Overvej nøje om du opfylder de grundlæggende kvalifikationskrav – både de faglige, men også de personlige.

Når du analyserer en jobannonce så husk, at kravene er en ”ønskeliste” – en blanding af arbejdsgiverens ”need to have” og ”nice to have”. De færreste kandidater opfylder alle kravene, men det skal ikke forhindre dig i at søge, hvis du har det grundlæggende på plads.

Understreg alle de krav du kan identificere – faglige som personlige – og læg mærke til, hvordan de er beskrevet. Står der ”ført og fremmest uddannet som…”, eller ”gerne uddannet som…”? Det indikerer forskelen på ”need to have” og ”nice to have”.

Brug disse udtryk til at lave en prioriteret liste med kvalifikationskravene og tag dem op i din ansøgning i den samme rækkefølge. På den måde sender du et signal om, at du har forstået, hvilken medarbejder virksomheden ønsker at rekruttere.

Er der krav du ikke opfylder, men alligevel mener, at du er kvalificeret til stillingen, så undlade at nævne de pågældende krav. Spring dem over. Nogle forsøger at omgå sådan nogle krav med bemærkninger om, at de gerne vil lære dette eller hint, men det virker stik imod hensigten og henleder blot opmærksomheden på, at der er noget du mangler.

CV-sparring

Det er vigtigt, at dit CV og din ansøgning spiller sammen og supplerer hinanden.

Det, du selv har skrevet, er det utroligt svært at læse korrektur på, fordi du præcis ved, hvad meningen er og hvad der burde stå.

Som udenforstående har vi mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag. Både til opsætning og formuleringer.

Den diskussion, som dette medfører, er næsten altid med til at stramme op. Men det er vigtigt at fastslå, at der er tale om forslag. I sidste ende er det jo altid afsenderen som bestemmer, hvad der skal stå på papiret.

Vær også opmærksom på, at der er kulturforskelle, hvis du søger uden for Danmark, som du skal indrette dit CV og din ansøgning på.

Interviewtræning

Vil du gøre endnu mere ud af forberedelsen, har du mulighed for at prøve vores videobaserede interviewtræning. Her gennemfører vi en egentlig jobsamtale, med alt hvad dette indebærer.

Vi optager samtalen på video. Bagefter gennemgår vi sammen filmen og du får den også med hjem. Hvis du oplever at blive kaldt til mange samtaler, men altid får “sølvmedalje” kan denne træning være en god ide.

Måske kan vi finde den ganske lille ting, du siger eller gør – som betyder, at du ikke får jobbet.

Job i udlandet

Overvejer du at forfølge en jobmulighed i udlandet, er der nogle forskellige forhold, du skal du være opmærksom på.

Ligesom der er ligheder med jobsøgning i Danmark, så er der også mange forskelle på, hvordan du mest hensigtsmæssigt søge job hos en udenlandsk arbejdsgiver.

Dette kan også gøre sig gældende, selvom det er en dansk virksomhed, der tilbyder spændende stillinger i udlandet.

Læs mere :

Rekrutteringsprocessen

Vær opmærksom på, at en udenlandsk ansættelsesproces kan være en langstrakt affære efter dansk målestok. Hvor vi herhjemme ofte har travlt med at få den nye kollega ansat og i gang med arbejder, vil det i udlandet være mere omstændeligt.

Du må derfor indstille dig på en del ventetid undervejs i forløbet. Det har ikke noget med dig, dine kvalifikationer eller din ansøgning at gøre.

Jobinterview i udlandet

I Danmark er vi typisk mindre formelle end i mange andre kulturer. Du skal derfor være opmærksom på, at dit udseende, herunder i særdeleshed din påklædning, tillægges langt større betydning i udenlandske virksomheder end i danske.

Du bør derfor overveje din påklædning nøje, når du går til samtale i en udenlandsk virksomhed, og i øvrigt påregne en mere formel påklædning i det daglige end du er vant til i Danmark.

Hvor humor til samtalen herhjemme kan være udmærket, er det sjældent velset at være spøgefuld til jobsamtaler andre steder i verden. Ironi og sarkasme vil blive opfattet meget negativt.

Herhjemme er det helt almindeligt at være dus – også med chefen. Det er det som udgangspunkt ikke i resten af verden. Vær derfor opmærksom på den mere formelle omgangsform og brug ikke uopfordret fornavne i forbindelse med en rekrutteringsproces.

Mange steder er titler også vigtige, så husk at bruge dem, hvor det er relevant. Udveksling af visitkort spiller også en større rolle end i Danmark, så vi det behørig interesse, hvis du får overrakt et visitkort og læg det i din mappen eller lignende – aldrig i baglommen.

Lige som i Danmark bør du foretage en grundig research forud for samtalen. Så du ved hvad du taler om, når der drøftes forretningsmæssige detaljer eller forhold vedr. den konkrete virksomhed.

Udenlandsk CV og ansøgning

Inden du reflekterer på en annonce, skal du analysere annoncen grundigt. Du kan læse mere om, hvordan du gør det her.

I forhold til i Danmark, hvor arbejdsgiverne typisk foretrækker korte ansøgninger og CV’er, må din udenlandske ansøgning og CV gerne fylde noget mere, særligt i den engelsksprogede del af verden.

Hvis dit CV er for kort, vil det i udlandet ofte blive tolket som om, at du ikke er særligt kvalificeret.

Billedet på dit CV vil desuden blive gransket mere end herhjemme, så vær omhyggelig med at vælge et relevant og professionelt foto.

Grundige overvejelser

Man løber altid en risiko, når man skifter job. Det gælder selvfølgelig også, måske i højere grad, når man vælger at rejse til udlandet land for at arbejde.

Det skal derfor, naturligvis, tænkes grundigt igennem og familien skal bakke fuldt op om idéen. Er hele familien indstillet på den store forandring det er at flytte til en anden kultur, hvad skal ægtefællen beskæftige sig med i det nye land og hvor skal børnene gå i skole?

Som medlem af Søfartens Ledere har du mulighed for – gratis – at blive medlem af organisationen Danes Worldwide, som hjælper dig igennem hele denne proces. Læs mere om samarbejdet med Danes Worldwide – og hvordan du gør brug af medlemstilbuddet – her.

Annonceanalyse

Når du ser en stillingsannonce, som fanger din interesse, bør du altid bruge lidt tid, inden du begynder at skrive. Overvej nøje om du opfylder de grundlæggende kvalifikationskrav – både de faglige, men også de personlige.

Når du analyserer en jobannonce så husk, at kravene er en ”ønskeliste” – en blanding af arbejdsgiverens ”need to have” og ”nice to have”. De færreste kandidater opfylder alle kravene, men det skal ikke forhindre dig i at søge, hvis du har det grundlæggende på plads.

Understreg alle de krav du kan identificere – faglige som personlige – og læg mærke til, hvordan de er beskrevet. Står der ”ført og fremmest uddannet som…”, eller ”gerne uddannet som…”? Det indikerer forskelen på ”need to have” og ”nice to have”.

Brug disse udtryk til at lave en prioriteret liste med kvalifikationskravene og tag dem op i din ansøgning i den samme rækkefølge. På den måde sender du et signal om, at du har forstået, hvilken medarbejder virksomheden ønsker at rekruttere.

Er der krav du ikke opfylder, men alligevel mener, at du er kvalificeret til stillingen, så undlade at nævne de pågældende krav. Spring dem over. Nogle forsøger at omgå sådan nogle krav med bemærkninger om, at de gerne vil lære dette eller hint, men det virker stik imod hensigten og henleder blot opmærksomheden på, at der er noget du mangler.

CV-sparring

Det er vigtigt, at dit CV og din ansøgning spiller sammen og supplerer hinanden.

Det, du selv har skrevet, er det utroligt svært at læse korrektur på, fordi du præcis ved, hvad meningen er og hvad der burde stå.

Som udenforstående har vi mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag. Både til opsætning og formuleringer.

Den diskussion, som dette medfører, er næsten altid med til at stramme op. Men det er vigtigt at fastslå, at der er tale om forslag. I sidste ende er det jo altid afsenderen som bestemmer, hvad der skal stå på papiret.

Vær også opmærksom på, at der er kulturforskelle, hvis du søger uden for Danmark, som du skal indrette dit CV og din ansøgning på.

Vurdering af lønniveau

De fleste er ikke helt glade for at snakke om løn, men i samtalen er det helt nødvendigt og derfor naturligt, at I kommer til at drøfte løn.

Vær derfor forberedt, og få en snak med os om præcis det job, du går efter.

Vi udarbejder årligt en lønstatistik, som også omhandler landansatte. Læs mere om statistikken her.

Men læs den ikke for ”firkantet”, lad os få en snak, der er mange forhold, som giver store udsving. Der kan f.eks. være brancheforhold, traditioner, økonomi i virksomheden, mangel på kvalificeret arbejdskraft eller det modsatte, som påvirker løndannelsen.

Interviewtræning

Vil du gøre endnu mere ud af forberedelsen, har du mulighed for at prøve vores videobaserede interviewtræning. Her gennemfører vi en egentlig jobsamtale, med alt hvad dette indebærer.

Vi optager samtalen på video. Bagefter gennemgår vi sammen filmen og du får den også med hjem. Hvis du oplever at blive kaldt til mange samtaler, men altid får “sølvmedalje” kan denne træning være en god ide.

Måske kan vi finde den ganske lille ting, du siger eller gør – som betyder, at du ikke får jobbet.