Bestyrelsesvalg 2018: Mød kandidaterne og deltag i afstemningen

| |

Kategorier

Nyt fra foreningen

Der er valg til Søfartens Lederes bestyrelse. Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer blandt 5 opstillede kandidater. Alle aktive medlemmer har stemmeret.

Du afgiver din stemme ved hjælp af en elektronisk stemmeseddel, som sendes til den emailadresse, du har oplyst i Søfartens Lederes medlemssystem.

Afstemningen slutter torsdag den 8. marts 2018 kl. 12:00.

Du kan stemme på én af nedenstående 5 kandidater.Andreas Forsberg Nielsen
Styrmand | Kulhusfærgen ApS

Jeg er 29 år, uddannet skibsfører fra SIMAC, har sejlet i Mærsk Tankers, Mærsk Line, Sundbusserne, A2SEA og nu på den lille færge M/F Columbus. Jeg er bosat i København sammen med min forlovede, fritiden går med familie og venner, badminton og min lille motorbåd. Jeg stiller op til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil bidrage til, at flere unge kan få en uddannelse og et arbejde i den maritime sektor.

Jeg mener, at vi skal kæmpe endnu mere for at sikre flere praktikpladser til søs, så der stadig kommer tilgang af nye aktive til erhvervet. Jeg mener, at vi skal kæmpe for en opdatering af DIS-ordningen, så den kommer til at passe til nutidens globale konkurrence. Jeg håber og tror, at jeg vil kunne varetage interesserne for flere forskellige dele af vores branche, da jeg har erfaring fra både langfart og færgefart. Vi stævner mod en tid, hvor begrebet ”Dansk Navigatør” står over for store udfordringer.

Vi bliver presset fra mange sider og må derfor hele tiden forsøge at optimere os selv, så vi ikke sakker bagud. Hvis jeg bliver valgt til bestyrelsen, vil jeg arbejde for, at vores fagforening hele tiden er på forkant med udviklingen, så vi sikrer medlemmerne de bedst mulige redskaber til at være konkurrencedygtige.Bjarne Cæsar Jensen
Lods | DanPilot

Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, og vi gennemgår for øjeblikket nogle svære år, hvor vi skal finde os selv efter at have tabt to højtprofilerede retssager.

Vi formår dog at sætte en politisk dagsorden, som møder nogen forståelse, og arbejdet med, at skatten skal følge sømanden, skal fortsætte. Samtidig skal vi holde vores politikere fast på de anbefalinger, ”Det blå Vækstteam” har givet regeringen og opfordre til, at rekrutteringen af især navigatører speedes op. Navigatøruddannelsen skal også moderniseres, og her skal der gøres op med dogmerne, så den kommer til at matche en fremtid med en større grad af automation end det, vi kender i dag.

Vi må erkende, på baggrund af den seneste medlemsundersøgelse, at tilfredsheden med foreningen er svagt faldende, og det er et signal, vi ikke må sidde overhørig. Det vil jeg spørge ind til på de medlemsmøder, der afholdes i løbet af vinteren, så jeg kan få en pejling af, hvor medlemmerne vil have os hen.

Da vores medlemstal ikke vil udvikle sig positivt i den nærmeste fremtid, tror jeg, det er på tide at finde ind i et samarbejde/fællesskab med en anden forening, således vores ”dna” ikke går tabt, og samtidig sikre, at vi kan blive ved med servicere medlemmerne på samme høje niveau, som vi gør i dag. Dette arbejde skal gennemføres med hensyntagen til vores selvstændighed.

Kort om mig selv: 52 år, dimitterede i ’87 og lods siden ’99.Camilla Westergaard
2. styrmand | Maersk Line

Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen som de studerendes repræsentant, men jeg føler stadig, at der er mere at gøre.

Fremtiden for danske søfolk, de maritime uddannelser og ikke mindst fremtidens søfarende (de unge) er mine mærkesager. Det er emner, som diskuteres i stor stil i forskellige kredse, men det bliver ved snakken, og rederierne og politikerne skal snart til at tage nogle valg.

Jeg er selv uddannet skibsfører ved SIMAC og kæmper for, at vi bibeholder danskerne ude om bord – nu og i fremtiden. Jeg er imod afskaffelsen af elevløn på de maritime uddannelser og synes, at man skal bibeholde SU- og elevlønsordningen, som den ser ud i dag. Jeg synes, det er vigtigt at få engageret de unge i de faglige diskussioner samt de konflikter, som vores erhverv i dag står overfor. For de vil i fremtiden skulle være med til at tage stilling hertil.

Ang. vores tabte OK til Dansk Metal, så synes jeg, at vi skal forsøge at få det bedste ud af situationen, som den ser ud nu. Frem for at kaste skyts mod Dansk Metal og derved ødelægge alle fremtidige muligheder for samarbejde. Vi skal kæmpe for vores fagforening, som den ser ud i dag, men vi bliver samtidig nødt til at kigge fremad og gentænke vores fremtid. Nye samarbejdsmuligheder, optagelse af medlemmer (danske såvel som udenlandske), medlemsarrangementer etc.Jesper Frederiksen
Overstyrmand | Esvagt A/S

Jeg startede til søs som elev på Georg Stage tilbage i 93. Egentligt var planen et togt for oplevelsen og så tilbage i lærer som tømrer.

Men sådan ville skæbnen det ikke. Jeg blev fanget af livet og arbejdet til søs.

Stemmer i mig ind i bestyrelsen, vil jeg arbejde for, at vi og kommende kollegaer også i fremtiden vil have mulighed for at arbejde i verdens bedste branche, under gode forhold og hvor løn og vilkår afspejler den danske navigatørs høje standart.

 Sven Thormod Petersen
Skibsfører | SuperSail Offshore Support

Vi skal handle kollektivt! Jeg hedder Sven Thormod Petersen, er 64 år og bor på Thurø sammen med min hustru. Vi nyder en sejltur på Sundet og det Sydfynske øhav.

Vi skal handle kollektivt for at opnå resultater. Dansk Metal har fået foræret vores overenskomst af Danske Rederier. Og det er underligt, fordi det er i Søfartens Ledere, vi har medlemmerne! – Hvis vi står sammen i vores fagforening, Søfartens Ledere, kan vi påvirke politikerne og erhvervet til gavn for os. Dét vil jeg arbejde aktivt for i bestyrelsen.

Vores forenings berettigelse kan kun bekræftes ved, hvad den udretter for sine medlemmer. Jeg vil styrke de juridiske kompetencer og arbejde for at styrke økonomien ved at øge medlemstallet. Søfartens Ledere skal ved idéudvikling gøres til et fyrtårn inden for maritime fagforeninger.

Selvfølgelig skal vi have overenskomsten tilbage efter Metal Maritimes strandhugst af den!

Jeg har været tillidsmand og har derfor god erfaring med fagforeningspolitisk arbejde.

Desuden har jeg været bestyrelsesmedlem i partrederiet ”Stevns Sea”. Jeg var i DFDS i 18 år som aspirant og navigatør, skolechef på Skoleskibet Danmark, JL’s bananfart og krydstogt og navigatør i Mols-Linien. Desuden har jeg været udstationeret for Danida i Bangladesh og for FN bl.a. i Østtimor og Congo.

Efter at have set væksten inden for vindmøllebranchen er det dér, jeg sejler som skipper.

Jeg håber, ovenstående har givet indtryk af en alsidighed og har givet dig lyst til at stemme på mig. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg gøre en stor og aktiv indsats i foreningen og trække på alle ressourcer.

DelPrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *